Zarządzenie nr 35/2016

z dnia 27-04-2016 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Obiegu dokumentów dla projektów realizowanych z udziałem środków funduszy strukturalnych oraz innych środków europejskich i międzynarodowych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 18/2012 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 31.08.2016