Zarządzenie nr 35/2013

z dnia 26-02-2013 Rektora UŚ w sprawie ustalenia procedury przyjmowania, realizacji i rozliczania usług badawczych zleconych do realizacji w Uniwersytecie Śląskim przez instytucje zewnętrzne.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Wprowadził: ns, 06.03.2013