Zarządzenie nr 35/2002

z dnia 20-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany nazwy Podyplomowych Studiów "Nauczanie matematyki w zreformowanej szkole".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 27/2000 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 103/2015

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 14.07.2015

Wprowadził: dk, 03.11.2009