Zarządzenie nr 34/2020

z dnia 17-03-2020 Rektora UŚ w sprawie zmian w organizacji i systemie pracy w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 38/2020 * Zarządzenie nr 46/2020 * Zarządzenie nr 54/2020 * Zarządzenie nr 76/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: mb, 17.03.2020