Zarządzenie nr 34/2017

z dnia 13-03-2017 Rektora UŚ w sprawie realizacji projektu pt.: „GeoHazardSilesia - Program nabycia nowych kompetencji w Naukach o Ziemi”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 140/2018 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 25.09.2018

Wprowadził: ns, 21.03.2017