Zarządzenie nr 34/2012

z dnia 18-05-2012 Rektora UŚ w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 159/2015  *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 64/2019

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 10.05.2019

Wprowadził: ns, 22.05.2012