Zarządzenie nr 34/2011

z dnia 30-05-2011 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania i rozliczania kosztów pośrednich na poszczególne rodzaje działalności oraz utrzymania domów i stołówek studenckich w Uniwersytecie Śląskim.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 13/2010 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 151/2013

Tekst jednolity:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 20.11.2013

Wprowadził: ns, 15.06.2011