Zarządzenie nr 34/2003

z dnia 23-04-2003 Rektora UŚ w sprawie oznakowania i ewidencji substancji i preparatów chemicznych stwarzających zagrożenie dla zdrowia lub życia oraz o zwrocie opakowań odpadów opakowaniowych środków niebezpiecznych.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 16.11.2009