Zarządzenie nr 33/2016

z dnia 25-04-2016 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2015/2016.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 116/2015 *

Dostarczył: Maciej Sojka

Wprowadził: ns, 05.05.2016