Zarządzenie nr 33/2002

z dnia 14-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zasad korzystania z służbowych telefonów komórkowych działających w sieci IDEA.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 77/2003 * Zarządzenie nr 22/2005 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009