Zarządzenie nr 32/2021

z dnia 11-02-2021 Rektora UŚ w sprawie zasad realizacji procesu kształcenia w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
Treść:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: mb, 15.02.2021