Zarządzenie nr 32/2004

z dnia 20-05-2004 Rektora UŚ w sprawie liczebności grup studenckich na zajęciach dydaktycznych .
Treść:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 67/2003 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 60/2010

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 08.01.2010