Zarządzenie nr 32/2002

z dnia 10-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych".
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 20/2000 * Zarządzenie nr 14/2001 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 72/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 28.10.2009