Zarządzenie nr 3/2017

z dnia 11-01-2017 Rektora UŚ w sprawie zasad obejmowania przez Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach honorowym patronatem imprez, konferencji lub innych wydarzeń o istotnym znaczeniu dla nauki, dydaktyki, kultury i/lub sportu.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Zmodyfikował: ns, 09.05.2018

Wprowadził: dk, 12.01.2017