Zarządzenie nr 31/2014

z dnia 13-03-2014 Rektora UŚ w sprawie utworzenia repozytorium rozpraw doktorskich dopuszczonych do publicznej obrony w Uniwersytecie Śląskim oraz określenia trybu i warunków ich gromadzenia i udostępniania przez Bibliotekę Uniwersytetu Śląskiego i biblioteki specjalistyczne.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: ns, 25.03.2014