Zarządzenie nr 31/2002

z dnia 10-05-2002 Rektora UŚ w sprawie utworzenia Kursów Specjalnych "Intensywny Kurs Języka Specjalistycznego".
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 28/2012

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009