Zarządzenie nr 30/2016

z dnia 20-04-2016 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 186/2018 * Zarządzenie nr 203/2020 * Zarządzenie nr 71/2021 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 109/2014 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Zmodyfikował: ns, 21.04.2021

Wprowadził: ns, 21.04.2016