Zarządzenie nr 30/2002

z dnia 09-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany zasad gospodarowania środkami finansowymi uzyskiwanymi przez Uniwersytet z opłat za niektóre zajęcia dydaktyczne (dotyczy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi).
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 62/2001 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009