Zarządzenie nr 29/2020

z dnia 13-03-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2..
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 28/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: dk, 13.03.2020