Zarządzenie nr 29/2002

z dnia 07-05-2002 Rektora UŚ w sprawie upoważnienia niektórych jednostek Uniwersytetu do udzielania zamówień publicznych, a także obowiązku prowadzenia rejestrów oraz sprawozdawczości w tym zakresie.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 10/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009