Zarządzenie nr 29/2000

z dnia 07-06-2000 Rektora UŚ w sprawie powołania Biblioteki Szkoły Zarządzania .
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 40/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 29.03.2018

Wprowadził: mb, 20.10.2009