Zarządzenie nr 28/2020

z dnia 12-03-2020 Rektora UŚ w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2. .
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 29/2020 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 179/2020

Tekst jednolity:

Dostarczył: Aleksandra Madej

Wprowadził: dk, 12.03.2020