Zarządzenie nr 28/2002

z dnia 06-05-2002 Rektora UŚ w sprawie zmiany w "Regulaminie udzielania zamówień publicznych w Uniwersytecie Śląskim".

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 9/2002 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 66/2002 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: dk, 03.11.2009