Zarządzenie nr 27/2020

z dnia 12-03-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rozliczania kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia doktora lub doktora habilitowanego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 148/2019 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 68/2021 *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: dk, 13.03.2020