Zarządzenie nr 26/2017

z dnia 01-03-2017 Rektora UŚ . w sprawie określenia wzoru kalkulacji planowanych kosztów organizacji uroczystości/ imprezy akademickiej..
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dagmara Lukosek

Wprowadził: dk, 03.03.2017