Zarządzenie nr 26/2015

z dnia 20-02-2015 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia Instrukcji w sprawie zasad kierowania pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Śląskiego za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 32/2016 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 117/2020

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 28.05.2021

Wprowadził: dk, 23.02.2015