Zarządzenie nr 26/2000

z dnia 24-05-2000 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 40/2018

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 29.03.2018

Wprowadził: mb, 20.10.2009