Zarządzenie nr 25/2018

z dnia 26-02-2018 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 przez Uniwersytet Śląski w Katowicach".
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 7/2018 *

Dostarczył: Agnieszka Krzan

Wprowadził: ns, 26.02.2018