Zarządzenie nr 25/2014

z dnia 06-03-2014 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 10/2014 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 59/2014 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 23.04.2014

Wprowadził: ns, 07.03.2014