Zarządzenie nr 25/2008

z dnia 20-05-2008 Rektora UŚ utworzenia Studiów Podyplomowych "Resocjalizacja z elementami profilaktyki spolecznej".
Treść:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 18/2013

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 11.02.2013

Wprowadził: mb, 02.06.2009