Zarządzenie nr 24/2018

z dnia 26-02-2018 Rektora UŚ w sprawie wprowadzenia "Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach".
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 78/2018 * Zarządzenie nr 9/2019 * Zarządzenie nr 50/2019 * Zarządzenie nr 109/2019 * Zarządzenie nr 139/2019 * Zarządzenie nr 145/2020 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 11/2015 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 25/2021

Dostarczył: Żaneta Lerche-Górecka

Zmodyfikował: ns, 08.02.2021

Wprowadził: ns, 26.02.2018