Zarządzenie nr 24/2016

z dnia 01-04-2016 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zasad organizowania i prowadzenia kształcenia nauczycieli na studiach wyższych prowadzonych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 125/2014 * Zarządzenie nr 142/2014 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Maciej Sojka

Wprowadził: ns, 13.04.2016