Zarządzenie nr 24/2008

z dnia 16-05-2008 Rektora UŚ warunków wynagradzania nauczycieli akademickich za udział w pracach komisji rekrutacyjnych w roku akademickim 2008/2009 .
Treść:

Akty obowiązujące: *Zarządzenie nr 13/2005 *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009