Zarządzenie nr 234/2020

z dnia 22-12-2020 Rektora UŚ w sprawie stwierdzenia zgodności zmian Regulaminu Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce oraz statutem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: mb, 28.12.2020