Zarządzenie nr 23/2021

z dnia 04-02-2021 Rektora UŚ w sprawie ogólnych zasad podziału środków wydzielonych z części badawczej subwencji na prowadzenie badań i utrzymanie potencjału badawczego.
Treść:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 98/2021 *

Akty uchylone: *Pismo okólne nr 16/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 04.02.2021