Zarządzenie nr 23/2017

z dnia 24-02-2017 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zakresu obowiązków władz Uczelni.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 83/2016 * Zarządzenie nr 125/2016 * Zarządzenie nr 143/2016 *
Tekst jednolity:

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: ns, 27.02.2017