Zarządzenie nr 23/2013

z dnia 13-02-2013 Rektora UŚ w sprawie kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz o nadanie tytułu profesora, postępowania konkursowego poprzedzającego zatrudnienie na stanowisku profesora zwyczajnego i profesora nadzwyczajnego posiadającego stopień naukowy doktora habilitowanego oraz postępowania kwalifikacyjnego poprzedzającego zatrudnienie nauczyciela akademickiego na stanowisku profesora nadzwyczajnego lub profesora wizytującego posiadającego stopień naukowy doktora oraz znaczne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej, zawodowej lub artystycznej, a także zasad odpłatności za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz za czynności o nadanie tytułu profesora.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 40/2016 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 119/2011 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek

Zmodyfikował: ns, 20.05.2016

Wprowadził: dk, 14.02.2013