Zarządzenie nr 23/2008

z dnia 29-04-2008 Rektora UŚ użyczania specjalistycznego sprzętu niepełnosprawnym studentom i doktorantom Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Wprowadził: mb, 02.06.2009