Zarządzenie nr 223/2020

z dnia 11-12-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie zmian w sposobie prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 135/2020 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 14.12.2020