Zarządzenie nr 22/2012

z dnia 29-03-2012 Rektora UŚ w sprawie Bazy Absolwentów Uniwersytetu Śląskiego.
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 125/2017 * Zarządzenie nr 14/2019 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 07.02.2019

Wprowadził: ns, 06.04.2012