Zarządzenie nr 221/2020

z dnia 07-12-2020 Rektora UŚ zmieniające Regulamin organizacyjny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 126/2019 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 07.12.2020