Zarządzenie nr 2/2021

z dnia 07-01-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pracowników kadry akademickiej, kadry kierowniczej oraz kadry administracyjnej w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach”.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 195/2020 *

Dostarczył: Klaudia Król

Wprowadził: mb, 08.01.2021