Zarządzenie nr 2/2014

z dnia 14-01-2014 Rektora UŚ w sprawie zasad zatrudniania i wynagradzania osób uczestniczących w realizacji projektów badawczych krajowych finansowanych z krajowych źródeł zewnętrznych na naukę.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylające: Zarządzenie nr 174/2017

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Zmodyfikował: ns, 28.11.2017

Wprowadził: dk, 14.01.2014