Zarządzenie nr 21/2008

z dnia 25-04-2008 Rektora UŚ w sprawie zasad i trybu przydziału miejsc oraz zamieszkiwania w domach studenckich Uniwersytetu Śląskiego..
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 55/2008 * Zarządzenie nr 81/2008 * Zarządzenie nr 16/2009 * Zarządzenie nr 84/2009 * Zarządzenie nr 81/2010 *

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 43/2006 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 54/2011

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: ns, 05.11.2014

Wprowadził: dk, 25.03.2009