Zarządzenie nr 21/2007

z dnia 25-04-2007 Rektora UŚ w sprawie nadania "Regulaminu Organizacyjnego Administracji Uniwersytetu Śląskiego". .
Treść:

Załączniki:

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 32/2007 * Zarządzenie nr 57/2007 * Zarządzenie nr 59/2007 * Zarządzenie nr 73/2007 * Zarządzenie nr 2/2008 * Zarządzenie nr 37/2008 * Zarządzenie nr 80/2008 * Zarządzenie nr 19/2009 * Zarządzenie nr 56/2009 * Zarządzenie nr 97/2009 * Zarządzenie nr 9/2010 * Zarządzenie nr 24/2010 * Zarządzenie nr 38/2010 * Zarządzenie nr 57/2010 * Zarządzenie nr 63/2010 * Zarządzenie nr 82/2010 * Zarządzenie nr 8/2011 * Zarządzenie nr 30/2011 * Zarządzenie nr 50/2011 * Zarządzenie nr 87/2011 * Zarządzenie nr 11/2012 * Zarządzenie nr 115/2012 * Zarządzenie nr 140/2012 * Zarządzenie nr 192/2012 * Zarządzenie nr 14/2013 * Zarządzenie nr 15/2013 * Zarządzenie nr 44/2013 * Zarządzenie nr 46/2013 * Zarządzenie nr 78/2013 * Zarządzenie nr 100/2013 * Zarządzenie nr 103/2013 * Zarządzenie nr 146/2013 * Zarządzenie nr 163/2013 * Zarządzenie nr 5/2014 * Zarządzenie nr 6/2014 * Zarządzenie nr 7/2014 * Zarządzenie nr 117/2014 * Zarządzenie nr 119/2014 * Zarządzenie nr 122/2014 * Zarządzenie nr 123/2014 * Zarządzenie nr 146/2014 * Zarządzenie nr 187/2014 * Zarządzenie nr 13/2015 * Zarządzenie nr 20/2015 * Zarządzenie nr 29/2015 * Zarządzenie nr 86/2015 * Zarządzenie nr 141/2015 * Zarządzenie nr 158/2015  * Zarządzenie nr 84/2016 * Zarządzenie nr 142/2016 * Zarządzenie nr 11/2017 * Zarządzenie nr 24/2017 * Zarządzenie nr 37/2017 * Zarządzenie nr 158/2017 * Zarządzenie nr 66/2018 * Zarządzenie nr 87/2018 * Zarządzenie nr 149/2018 * Zarządzenie nr 13/2019 * Zarządzenie nr 28/2019 *

Akty uchylające: Zarządzenie nr 126/2019


Akty obowiązujące: *Obwieszczenie *

Dostarczył: Dział Organizacyjno Prawny

Zmodyfikował: mb, ns, 02.10.2019

Wprowadził: dk, 06.04.2009