Zarządzenie nr 205/2021

z dnia 25-11-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Ścieżki adaptacji nowo zatrudnionych pracowników w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 170/2020 *

Dostarczył: Ewa Gęborys

Wprowadził: dk, 26.11.2021