Zarządzenie nr 204/2021

z dnia 24-11-2021 Rektora UŚ w sprawie szczegółowych zasad i trybu działania stałego zespołu do spraw nadzoru.
Treść:

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 26.11.2021