Zarządzenie nr 203/2021

z dnia 24-11-2021 Rektora UŚ w sprawie zasad wydawania, ogłaszania i udostępniania wewnętrznych aktów prawnych w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach.
Treść:

Załączniki:

Akty uchylone: *Zarządzenie nr 17/2012 *

Dostarczył: Katarzyna Adamek-Leśniak

Wprowadził: dk, 26.11.2021