Zarządzenie nr 203/2020

z dnia 10-11-2020 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników, podróżami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Śląskiego i podróżami gości oraz zasad ich rozliczania”.
Treść:

Załączniki:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 30/2016  * Zarządzenie nr 186/2018 *

Akty zmieniające: *Zarządzenie nr 71/2021 *

Dostarczył: Magdalena Brzeżańska

Wprowadził: dk, 18.11.2020