Zarządzenie nr 202/2021

z dnia 23-11-2021 Rektora UŚ zmieniające zarządzenie nr 6 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Niech MOOC będzie z Tobą - programowanie drogą do sukcesu zawodowego” oraz w kursie pt.: "Podstawy graficznego programowania w środowisku LabView", w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Treść:

Akty zmienione: *Zarządzenie nr 6/2021 *

Dostarczył: Mateusz Ponicki

Wprowadził: dk, 24.11.2021